An Tábhacht le hAisling Dhearfach


hIarradh orm litir thuairmíochta a dhéanamh do ‘Glór Anoir’ ar Raidió na Gaeltachta, is féidir eisteacht leis tríd an nasc seo a bhrú, agus seo an teacs thíos.

An tábhacht le haisling dhearfach

Chaith mé Sathairn seo caite thuas i mBéal Feirste.

Bhí ‘an Rith’ ar siúil agus bhí go leor de Gaeil Bhéal Feirste ar na sráideanna, bhuail muid isteach sa Chultúrlann ina dhiaidh sin, sean-eaglais Phreispitéireach i dTuath na bhFál atá anois mar Ardeaglais Athbheochan na Gaeilge sa chathair.

Bhí go leor daoine agus teaghlaigh ag caint ar an oíche mhór a bhí rompu i gCumann Chluain Ard, club sóisialta a gaeladh siar sna daicheadaí agus atá ina dhaingean na Gaeilge sa chathair.

Chuaigh beocht an lae i bhfeidhm orm chuir sé an-iontas orm go raibh an Ghaeilge níos láidre arís ná mar a bhí sí nuair a d’fhág mé an chathair sin 2 bhliain go leith ó shin.

Agus ansin rinne mé mo mhachnamh ar chúrsaí teanga mar a bhí siad cúig bhliain déag ó shin nuair a chuaigh mé i mo chónaí cois cuain den chéad uair.

Is léir dom gur tháinig an-fhás ar fad ar fad ar labhairt na Gaeilge sa chathair, gur fhás gréasáin ina phobal.

Ar ndóigh, tá gach glúin ag tógáil ar obair na glúine roimhe ach tá rudaí ar leith acu ar fad – tá aisling acu, tá creideamh acu, tá dearfacht acu.

Níl mé ag rá nach bhfuil a leithéid ag dreamanna eile sa tír, tá, ach tá rud ar leith i gceist anseo.

In amanna, fiú i nGluaiseacht na Gaeilge, castar orm daoine a nach gcreideann in Athbheochan na Gaeilge níos mó, a chreideann gur theip air, atá soiniciúil, a deir go gcaithfidh duine a bheith ‘réalaíoch’.

In Iarthar Bhéal Feirste agus in áiteanna eile áfach, aisling athbheochan na Gaeilge beo beathaíoch, creideann daoine go bhfuil ag éirí leo agus tá siad dearfach agus trodach i gcónaí.

“Creidim, dá bhrí sin, táim,” a dúirt an fealsamh Francach Descartes.

Léiríonn athbheochan na Gaeilge i mBéal Feirste sin.

Dar liomsa, má chreideann tú nach féidir athbheochan na Gaeilge, tá tú mícheart.

Má chreideann tú go bhfuil sé míréalaíoch, tá tú mícheart.

Cad is an réaltacht ach an staid reatha agus cad is réalaíoch ach an ábaltacht sin a fheiceáil go soiléir, ní chiallaíonn réalaíoch nach féidir linn an staid reatha a athrú.

Tuigeann daoine agus dreamanna féinmhuiníneacha gur féidir réaltacht úr a chruthú, ní gá glacadh le rud nach bhfuil ceart ar an ábhar go ndeir daoine eile gurb é sin an réaltacht.

Léiríonn Iarthar Bhéal Feirste gur féidir linn lenár bhfuinneamh, lenár gclisteacht agus lenár ndearfacht saol níos fearr a chruthú agus athbheochan na Gaeilge a chur i bhfeidhm más maith linn.

Ceist chreidimh agus tola atá ann.

Le deich mbliain anuas, rinneadh an-dul chun chun cinn, cuireadh tús le hathbheochan na Gaeilge mar is ceart den chéad uair ó bunaíodh an stáit.

Tá deis ar leith ann san am atá i láthair – d’ainneoin fhadhbanna eacnamaíochta na tíre.

Cad faoin Ghaeltacht?

Cónaím sa Ghaeltacht, tá mé ag tógáil pháiste sa Ghaeltacht.

Níl mise dall agus bodhar, mothaím meath na Gaeilge sa Ghaeltacht. Tragóid atá dar liomsa.

Tá go leor ann a chreideann nach bhfuil aon neart air. Is minic a tosaíodh an caoineadh cheanna.

Ní aontaím le sin áfach.

Más féidir an Ghaeilge a chur a chaint in athuair in Iarthar Bhéal Feirste, áit a bhí galldaithe go hiomlán – is féidir an Ghaeilge a chur chun cinn sa Ghaeltacht.

Cha chreidim gur féidir linn an Ghaeilge a chur á labhairt i mBéal Feirste ach ar chúis éigin ní féidir faic a dhéanamh i gConamara.

Tá go leor is féidir a dhéanamh ach tá na príomhrudaí céanna de dhíth.

Aisling, creideamh agus dearfacht.

B’fhéidir nach féidir leat a chreidbheáil go bhfuil aisling dhearfach de dhíth chun rud ar bith a bhaint amach agus go mbíonn an-tionchar ag an smaointeoireacht dhearfach ar gach rud sa saol seo.

Ach seans gur féidir linn aontú, nach féidir linn mórán a bhaint amach gan na rudaí seo.

Advertisements

One thought on “An Tábhacht le hAisling Dhearfach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s